Sự Kiện Trở lại trang - Sự Kiện

 • Chào các Đoàn Trưởng,

  Trụ Sở KLC xin gửi đến các Đoàn Trưởng sự kiện "Vượt Ải Liên Minh"

  Bắt đầu:  23h00 ngày 18/06

  Kết thúc: 22h59 ngày 22/06

  Trao thưởng: 22h59 ngày 24/06

  Thể lệ:

  Các Thành Viên Liên Minh tham gia vượt ải Liên Minh theo mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng.

  Ví dụ: Lia vượt 13 ải, tổng phần thưởng là: 1 x ( 7 x rương gỗ huyền thoại) + 1 x ( 1 x Rương gỗ truyền thuyết)  + 1 x (1 x Rương gỗ anh hùng)

  Tính toán:

  - 13 - 7 = 6  1 x (7 x Rương gỗ huyền thoại)

  - 6 - 4 = 2 1 x (3 x Rương gỗ truyền thuyết)

  - 2 - 2 = 0 1 x (1 x Rương gỗ anh hùng)

  Chú ý:

  - Chỉ những thành viên trong Liên Minh có sát thương lên Boss mới nhận được phần thưởng từ sự kiện này.

  Trưởng Lão KLC

  CÁC TIN LIÊN QUAN