Tin Tức Trở lại trang - Tin Tức

 • Hi các Đoàn trưởng,

  Sau cập nhật ngày 28/10/2014 - Dino đã cập nhật tính năng mới 
  "Chòi luyện kim" với các tính năng rất thú vị. Tại đây các Đoàn trưởng có thể

  1/ Nhận túi thăng cấp theo cấp độ
  2/ Chứa các vật phẩm: mảnh ghép tướng, mảnh ghép trang bị (vật liệu) và các vật phẩm đặc biệt khác như Hổ phách (giảm thời gian xây dựng)
  3/ Kết hợp các mảnh ghép để tạo thành Tướng (hoặc Trang bị)

  ----------------

  1/ Nhận Quà tặng thăng cấp

  Tương ứng với mỗi cấp , mà các Đoàn trưởng sẽ nhận được quà tặng tương ứng 
  ( Gói quà cấp 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 )

  Khi sử dụng các Gói quà này, các Đoàn trưởng sẽ có cơ hội nhận được mảnh ghép tướng, mảnh ghép trang bị, Hổ phách...  Vật phẩm mới "Hổ phách" có thể giúp các Đoàn trưởng tăng tốc thời gian các công trình theo loại hổ phách tương ứng

  - Hổ phách (Thời gian tăng cấp -3 giờ)
  - Hổ phách vừa (Thời gian tăng cấp -9 giờ)
  - Hổ phách lớn (Thời gian tăng cấp -24 giờ)  2/ Vật phẩm vật liệu (mảnh ghép) Tướng và Trang bị
  Khi thu thập đủ số lượng các mảnh ghép theo yêu cầu, các Đoàn trưởng có thể chế tạo Trang bị (hoặc Tướng) tương ứng

  Để kết hợp, các Đoàn trưởng có thể tiến hành như sau

  1/ Ở mũi tên phía dưới bên phải - nhấn vào và chọn "Chòi Luyện kim"  2/ Sau khi vào chòi luyện kim, các Đoàn trưởng nhấn vào loại mảnh ghép tương ứng cần chế tạo, sau đó chọn "Kết hợp" để tạo Vật phẩm
  Sau khi kết hợp thành công, các Đoàn trưởng sẽ nhận được Tướng / Vật phẩm tương ứng.

  CÁC TIN LIÊN QUAN