Tin Tức Trở lại trang - Tin Tức

 • Chào các Đoàn Trưởng Dino,

  Trụ sở Dino xin thông báo đã hoàn tất bảo trì vào lúc 15:30 ngày 25/11 và cập nhật phiên bản mới nhất v1.06.55649. Các Đoàn Trưởng Dino đã có thể đăng nhập vào game và trải nghiệm những tính năng hoàn toàn mới của Dino.


  Phiên bản mới nhất v1.06.55649


  NỘI DUNG BẢN CẬP NHẬT

  * Chức năng:

  1/ Cập nhật gói phần thưởng đăng nhập 7 ngày!
  Gói phần thưởng đăng nhập 7 ngày.  Để nhận phần thưởng, chọn mục "Phần thưởng" ở menu bên phải.


  2/ Biến hình tướng

  30% cơ hội nhận được tướng biến hình khi kết hợp vật liệu tướng.

  Cho tướng ăn vật phẩm mới "Trái lạ" để biến hình tướng. Trái lạ có thể nhận được từ thương lái Mocyl ngẫu nhiên hoặc nhận được từ túi quà thăng cấp cấp 50.

  3/ Thêm nút tự động trong Khu huấn luyện.
  Giờ đây, lính của bạn sẽ tự động được huấn luyên khi các bạn kích hoạt chức năng này.

  4/ Thay đổi khung thông báo hệ thống
  Thêm thông tin Chiến liên minh, đấu PvP hạng cao và thông báo từ Kèn nay đã hiển thị thêm tên người thông báo

  5/ Thay đổi về việc hiển thị giao diện
  - Nút "Túi đồ" sẽ được hiển thị sau khi hoàn thành ải "Tàn Dư Bigfoot"
  - Nút "Liên minh" sẽ được hiển thị sau khi hoàn thành ải "Chạy trốn của Sama"
  * Điều chỉnh:
  - Trao đổi 5 vật liệu tướng và các tướng để nhận rương kho báu, cùng các mảnh vật liệu tại thương lái Mocyl.
  - Phân tách Tướng hiện nay bảo đảm nhận được Vật liệu.
  - Thưởng đăng nhập tháng 12 nay bổ sung thêm các gói thưởng hằng ngày, cơ hội nhận được 5 Ngọc và các vật phẩm cho ăn ngẫu nhiên.
  - Tối ưu hóa chức năng tìm trận đấu PvP.
  - Cải thiện hướng dẫn, giới thiệu đồng thời chức năng đấu PVE và xây dựng.
  - Hủy bỏ việc nhận được sách kĩ năng ở các ải cơ bản (từ 1 đến 6)

  * Khắc phục lỗi: loại bỏ hiển thị của 50 Thư Hệ thống.
  Trưởng Lão Dino.

  CÁC TIN LIÊN QUAN