Tin Tức Trở lại trang - Tin Tức

 • Biến hình là một tính năng đặc biệt trong Dino, giúp cho Tướng của các Đoàn Trưởng có thể tăng thêm sức mạnh, thuộc tính và cả ngoại hình. Trụ sở Dino xin hướng dẫn các cách biến hình cho Tướng và các dạng thuộc tính của Tướng sau khi biến hình.  I/ Những lưu ý cơ bản:
  - Khi kết hợp mảnh ghép tướng có 30% xác suất nhận được tướng biến hình ngẫu nhiên.
  - Tướng bình thường có thể dùng trái biến hình để biến hình tướng thành các loại khác nhau.
  - Mỗi loại sẽ có những tăng giảm thuộc tính ngẫu nhiên.

  II/ Các loại trái biến hình:
  Các Đoàn Trưởng hãy xem chi tiết bảng dưới đây:
  III/ Các loại biến hình và chỉ số:

  a/ Hình ảnh Tướng sau khi đã biến hình, có 5 loại: Lửa, nước, gió, đấtsấm.

  Mỗi loại thuộc tính sẽ có những hiệu ứng tăng giảm ngẫu nhiên. Các Đoàn trưởng có thể xem chi tiết về thông tin tăng giảm thuộc tính ngay sau khi dùng Trái biến hình


  IV/ Hướng dẫn dùng trái biến hình:
  - Để sử dụng trái biến hình cho tướng, Đoàn Trưởng chọn mục "Tướng" hoặc vào "Học viện Tướng".  - Chọn Tướng muốn biến hình, chọn "Nuôi"  - Chọn trái biến hình cho tướng (trái lạ nhỏ, vừa hoặc lớn).


  - Tướng sau khi biến hình sẽ thay đổi hiệu ứng, chỉ số (ngẫu nhiên)  Nếu các Đoàn Trưởng có thắc mắc hoặc có yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng gửi thông báo cho Trụ Sở Dino <tại đây>

   

  Trưởng lão Dino

  CÁC TIN LIÊN QUAN