Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả

  Trợ giúp
   

  (Chủ động) Tăng phòng thủ cho lính trong 1 thời gian ngắn

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Màu đỏ của Toothy"


  Huỷ diệt thành luỹ

  (Bị động) Tăng tấn công với các thành luỹ

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Màu đỏ của Toothy"


  S.Captain

  (Bị động) Halo: lính xung quanh được hồi HP

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Phong khủng long"


  Bẻ gãy Bunker

  (Bị động) Tăng tấn công đối với các Bunker

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Phong khủng long"


  Vũ trang

  (Chủ động) Giảm tốc độ để tăng phòng thủ

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Phong khủng long"


  Kháng lửa

  (Chủ động) Tăng kháng lửa cho đồng minh trong 10 giây

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Khủng long kì lạ"


  Kháng băng

  (Chủ động) Tăng kháng băng cho đồng minh trong 10 giây

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Khủng long kì lạ"


  Can đảm

  (Bị động) Hồi HP khi bị thương nặng

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Quảng trường Ulfang"

  Hào quang tấn công

  (Bị động) Tăng tấn công cho đồng đội

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Nông dân Jane"
  Tốc độ ánh sáng

  (Chủ động) Giảm phòng thủ để tăng tốc độ di chuyển

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Thung lũng của Anzu"
  Nổi lửa

  (Chủ động) Gây sát thương lửa tới 1 khu vực phân nhánh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Thung lũng của Anzu"
  Băng hoá

  (Chủ động) Gây sát thương băng tới 1 khu vực phân nhánh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Thung lũng của Anzu"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN