Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả

  Phá thành
   

  (Bị động) Gây nhiều sát thương đối với các thành lũy

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bài ca Lửa Băng"


  Phá giáp

  (Bị động) Giảm phòng thủ của tướng đối thủ và gây sát thương cùng 1 lúc

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bài ca Lửa Băng"


  Xao nhãng

  (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để ngăn đối phương tấn công 1 lúc

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Quảng trường Ulfang"


  Ăn cắp Năng lượng

  (Bị động) Gây thêm sát thương cho lô cốt dự trữ Năng lượng

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Quảng trường Ulfang"


  Bạn cũng vậy

  (Bị động) Phát nổ khi chết

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Đồi khủng long"


  Huỷ diệt

  (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để tăng lá chắn và tốc độ di chuyển

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Đồi khủng long"


  Ích kỷ

  (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để hồi HP cho đồng minh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Đồi khủng long"

  Tự hủy (Chủ động) Tự nổ bản thân để phá huỷ mọi thứ ( Có thể gây sát thương cho đồng đội)
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Gương Rapptor"
  Ánh mắt rực đỏ (Bị động) Có cơ hội vô hiệu hóa tướng của địch.
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Gương Rapptor" hoặc "Đồi Khủng Long"
  Đốt cháy (Chủ động) Tự thiêu đốt bản thân để huỷ diệt tháp khủng long Gió (Có thể gây sát thương cho đồng đội)
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Đồi khủng long"
  Máu lửa (Chủ động) Tăng tốc độ di chuyển khi gần hết HP
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bài ca Lửa băng"
  Hủy diệt (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để tăng lá chắn và tốc độ di chuyển
  Tấn công (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để nâng cao sức tấn công

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN