Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 • Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả

  Tốc độ B
   

  (Chủ động) Tốn 1 lượng HP để tăng tốc độ di chuyển

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Vùng đất Bitsy"


  Phòng thủ đẫm máu

  (Bị động) Tấn công có thể gây rối loạn cho khủng long

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Vùng đất Bitsy"


  Hy sinh

  (Chủ động) Tăng tốc độ di chuyển trong 5 giây và tự phát nổ bản thân để phá huỷ xung quanh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Vùng đất Bitsy"


  Sương mù

  (Bị động) Làm đối phương bị rối loạn (Các công trình không bị ảnh hưởng)

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Chiếc hàm mất tích"

  Tấn công tháp khủng long kiếm (Bị động) Tăng tấn công đối với tháp khủng long kiếm
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tyraan nhanh nhẹn"
  Kẻ quăng bomb (Bị động) Tăng tấn công đối với Toà thị chính khủng long
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "chiếc hàm mất tích"
  Tàn phá (Bị động) Phá huỷ xung quanh bằng cách dặm vào đất khi chết
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tyraan nhanh nhẹn"
  Mưa lửa (Bị động) Gây sát thương lửa
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bí mật của Răng"
  Tan chảy (Bị động) Tăng tấn công vào tháp khủng long Băng
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bí mật của Răng"
  Sát thương nhiều lần (Bị động) Có thể gây sát thương nhiều lần
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tyraan nhanh nhẹn"
  Mưa băng (Bị động) Gây sát thương băng
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Bí mật của Răng"
  Người dọn dẹp (Bị động) Tăng cao tấn công cho lính
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "chiếc hàm mất tích"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN