Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả
  Phóng điện (Chủ động) Thiết lập 1 khu vực điện để tăng tốc độ di chuyển cho lực lượng đồng minh
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Nông dân Jane"
  Khu vực tĩnh điện (Chủ động) Thiết lập 1 khu vực tĩnh điện để ngăn sự tấn công của đối thủ dưới mặt đất
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Nông dân Jane"
  Lực lượng chống băng giá (Chủ động) Giảm sát thương băng cho đồng minh trong khu vực
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Vịnh Rhino"
  Không chiến (Chủ động) Triệu hồi tướng trên không để tấn công mục tiêu
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải  "Lược gỗ răng nhọn"-+
  Triệu hồi lực lượng mặt đất (Chủ động) Triệu hồi tướng dưới mặt đất để tấn công
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Bảo vệ Saur" hoặc "Lược gỗ răng nhọn"
  Lực lượng chống cháy nổ (Chủ động) Giảm sát thương lửa cho đồng minh trong khu vực
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Vùng đất Bristy"
  Kiếm sắt (Bị động) Gây thêm sát thương cho tháp Hydra
  Sát thủ trên không (Bị động) Có thể làm giảm phòng thủ của đối thủ
  Có thể nhận được kĩ năng ở ải "Bảo vệ Saur"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN