Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả
  Tấn công tháp khủng long kiếm (Chủ động) Giảm tốc độ di chuyển và tỉ lệ tấn công của lính trong khu vực phân nhánh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Dao hóa thạch"

  Hơi thở sâu (Chủ động) Gây lượng sát thương băng lớn tới đối thủ trong khu vực phân nhánh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Dao hóa thạch"

  Tòa nhà băng giá (Chủ động) Đóng băng các mục tiêu toà nhà trong khu vực phân nhánh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Ngón chân Rifty" hoặc "Đôi cách Lilarm"

  Lạnh cứng (Chủ động) Đóng băng các tướng của đối thủ trong khu vực phân nhánh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Ngón chân Rifty"
  Héo tàn (Chủ động) Đặt 1 công trình phòng để làm giảm tốc độ tấn công trong khu vực phân nhánh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Đôi cánh Lilarm"

  Người lửa (Chủ động) Gây lượng sát thương lớn cho tháp Dino
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Đôi cánh Lilarm"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN