Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả
  Tự hồi phục (Chủ động) Hồi HP nhanh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Cối xay gió sụp đổ"

  Bay cao (Chủ động) Loại bỏ sát thương hoàn toàn
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Cối xay gió sụp đổ"

  Hồi HP (Chủ động) Hồi HP cho đồng minh xung quanh
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Đồi Runno Saur"

  Loại bỏ choáng (Lửa) (Chủ động) Loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng đốt cháy trong khu vực chỉ định
  Loại bỏ choáng (Băng) (Chủ động) Loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng đóng băng trong khu vực chỉ định
  Có thể nhận kĩ năng ở Ải "Tên trôm Stego"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN