Thông Tin Dino Trở lại trang - Thông Tin Dino

 •  

   

  Hình ảnh

  Tên kĩ năng Miêu tả

  Huấn luyện đại bàng
   

  (Bị động) Gây nhiều sát thương đối với các mục tiêu trên không

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Cứu rupurt"


  Ác mộng của Bigone

  (Bị động) Tấn công có thể gây rối loạn cho khủng long

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Cứu rupurt"


  Băng phản lực

  (Chủ động) Tấn công và làm châm đối thủ.\n(Các thành luỹ không bị ảnh hưởng)

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Cuộc đình công"


  Phòng thủ

  (Bị động) Tướng tập trung vào tăng sức phòng ngự cho các lính xung quanh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Cuộc đình công"


  Tấn công

  (Bị động) Tướng tập trung vào tăng sức tấn công cho các Tướng xung quanh

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Cuộc đình công"


  Cầu lửa

  (Chủ động) Gây sát thương liên tục cho đối thủ

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"


  S.Poison

  (Chủ động) Độc: Giảm tốc độ di chuyển đối thủ. \n(Các công trình không bị ảnh hưởng)

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"


  Thiêu đốt

  (Bị động) Tấn công bằng lửa

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"

  M.Poison

  (Chủ động) Độc: Giảm phòng thủ đối thủ. \n(Các công trình không bị ảnh hưởng)

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"
  Hung dữ

  (Bị động) Tăng tấn công cho lính

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"
  Độc ác

  (Bị động) Tấn công có thể làm đối thủ bị rối loạn

  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tường nước lớn"
  Ngọn lửa (Bị động) Có tỉ lệ gây ra đám cháy, gây sát thương cao.
  Có thể nhận được kĩ năng ở Ải "Tàn dư của Bigfoot"

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN