Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Hi các Đoàn trưởng,

  Khi tham gia vào thế giới Dino, các Đoàn trưởng có thể lựa chọn 1 trong 2 loại tài khoản sau để tham gia vào game


  1/ Vào nhanh

  - Với tài khoản này, các Đoàn trưởng sẽ tham gia vào game 1 cách nhanh chóng mà không cần Đăng kí hay Đăng nhập

  >>> Cách này chỉ có thể chơi được trên thiết bị của bạn, mà không thể di chuyển Dino sang thiết bị sang thiết bị khác

  >>> Nếu game bị xóa khỏi máy, tài khoản của bạn sẽ không được lưu lại. 

  Khuyến khích các Đoàn trưởng nên sử dụng đăng nhập bằng Facebook.


  2/ Facebook

  - Sử dụng ngay tài khoản Facebook để vào game 


   

  >>> Cách này có thể di chuyển Dino sang thiết bị khác, chỉ cần trên thiết bị đó đăng đăng nhập đúng loại ID Facebook mà các Đoàn trưởng đã dùng.

  -----------------------
  CÁCH CHUYỂN ĐỔI LOẠI TÀI KHOẢN "VÀO NHANH" THÀNH "FACEBOOK"

  Khi các Đoàn trưởng muốn chuyển loại tài khoản này sang tài khoản Facebook, có thể thực hiện theo cách sau 

  a/ Tại phần Thiết lập chọn Cài đặt/ Tài khoản  b/ Chọn "Kết hợp Facebook"

  (1) : thông tin mã số tài khoản khi chưa kết hợp với Facebook.

  Sau đó tiến hành Đăng nhập tài khoản Facebook để hoàn thành. Sau khi kết hợp thành công, các Đoàn trưởng sẽ thấy nút kết hợp chuyển thành màu xám, đồng thời phía trên sẽ xuất hiện dãy số Account ID ( UUID )

  Các Đoàn trưởng hãy nhớ dãy số này ( hoặc chụp lại màn hình ) để giữ thông tin. Vì khi tham gia một số sự kiện ( hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ) , các Đoàn trưởng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin này.

  Lưu ý:

  - Tải khoản Facebook dùng để kết hợp phải là tài khoản chưa từng đăng nhập Khủng Long chiến trước đó ( hoặc chưa dùng để kết hợp với tải khoản nào khác)

   

  CÁC TIN LIÊN QUAN