Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Tham gia ải PVE hoàn toàn mới, đánh bại các Tyranno để nhận vật phẩm hoàn toàn mới . Giới hạn mỗi ngày tham gia 3 lần, cần sử dụng vé vào "Tinh thể" có được bằng cách hoàn thành các Ải thám hiểm "Bài ca Lửa" và "Nhà của Flaay"

  Để tham gia ải PVE hoàn toàn mới này, tại phần giao diện game chọn 
  "Chiến đấu"

  1/ Chọn ải "Sự xâm lược của Tyranno"  2/ Khi vào giao diện chiến đấu, nhất 
  "Bắt đầu" để tham gia - mỗi ngày các Đoàn trưởng sẽ có thể tham gia 3 lần
  Sẽ có nhiều đợt tấn công từ các trùm Dino, các Đoàn trưởng phải thủ nhà của mình thành công để giành thắng lợi.


  Có thể nghỉ giải lau sau 3 đợt. Thời gian này có thể dùng để sửa Trụ sở, mua kĩ năng hoặc hồi Lính. Ngài cũng có thể điều chỉnh kiến trúc của ngôi làng. 
  Trong quá trình phòng thủ, các Đoàn trưởng sẽ nhận được điểm ngôi sao, sử dụng điểm này để nâng cấp các trụ của làng giúp tăng điểm phòng thủ và trải nghiệm nhiều đợt Tyranno hơn


  3/ Để vào được ải , cần sử dụng Tinh thể, các Tinh thể này có được ngẫu nhiên khi hoàn thành 2 Ải thám hiểm "Bài ca Lửa" và "Nhà của Flaay"

  CÁC TIN LIÊN QUAN