Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Các Tướng Dino cũng biết đói, hãy cho chúng ăn để tăng thời gian hồi phục, cũng như EXP cho tướng thôi nào!

  1/ Tại giao diện
   Tướng, các Đoàn trưởng chọn tướng bất kì & nhấn vào nút "Nuôi"
  2/ Chọn
  loại vật phẩm cần cho Tướng sử dụng  (lưu ý là mỗi vật phẩm sẽ có số lần dùng miễn phí mỗi ngày, nếu hết số lần dùng miễn phí phải sử dụng Ngọc để tiếp tục dùng)

  > Thông tin về 
  "Đậu thần bí"
  - Đậu sống thần bí (EXP tướng +2) 
  - Đậu chín thần bí (EXP tướng +4) 
  - Đậu nhảy thần bí (EXP tướng +8)

  > Thông tin về 
  "Nước thánh"
  - Nước thánh nhỏ (Thời gian hồi -10 phút) 
  - Nước thánh vừa (Thời gian hồi -50 phút) 
  - Nước thánh đại (Thời gian hồi -250 phút)


  3/ Các Đoàn trưởng có thể nhận được vật phẩm Đậu & nước thánh thông qua các rương thưởng trong game và cửa hàng

  CÁC TIN LIÊN QUAN