Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • I/ Học viện Tướng:
  Đoàn Trưởng Dino có thể vào “Học Viện Tướng” để quản lý Tướng của mình.

     II/ Các loại Tướng:
  Các Đoàn Trưởng có thể sở hữu tướng khi đánh chế độ “Thám Hiểm” hoặc thông qua hệ thống “Truy Nã”. Về cơ bản, có 3 loại tướng như sau:
  1/ Chịu đựng/Đỡ đòn: Điển hình là tướng Steelback và Kouga. Hai tướng này có sức phòng thủ và máu rất cao, có thể đi tiên phong để đỡ đòn cho các tướng yếu hơn.
  2/ Sát thương chủ lực/DPS (Damage Per Seconds): Điển hình là tướng Dino, Archae, Rapter, Bombra, froster. Các tướng này có sức sát thương, chí mạng cao, nhưng lực phòng thủ và máu thấp, tốt nhất là nên đi sau những tướng “Đỡ Đòn”.
  3/ Hồi phục/Hỗ trợ: Điển hình là tướng Lightning. Những tướng này có khả năng bay vòng quanh trên đầu và hỗ trợ cho các tướng đồng minh bằng các kỹ năng hồi máu.

  III/ Thông tin Tướng:  1. Bảng thông số Tướng. (bao gồm các chỉ số: Tấn công, phòng thủ, máu, lính.)
  2. Thanh hiển thị điểm kinh nghiệm của Tướng.
  3. Thanh năng lượng của Tướng sau khi chiến đấu một trận chiến. Tướng sẽ không thể vào một trận chiến khi năng lượng về 0.
  4. Kỹ năng Tướng.
  5. Hoạt động: có thể đổi tên cho Tướng hoặc bán.
  6. Thăng chức: Sau khi thăng chức, chỉ số của Tướng sẽ tăng lên.
  7. Kết hợp: Kết hợp Tướng không mong muốn với Tướng chính để tăng thêm EXP.
  8. Nuôi: Ăn các loại thức ăn khác nhau để tăng EXP hoặc tiến hóa đời khác.
  9. Tiến hóa tướng sang đời khác: Mỗi tướng sẽ có 3 đời tiến hóa. Yêu cầu đẳng cấp tướng là 70 và hạng Đại Tướng trở lên.

  IV/Đẳng cấp:
  Tướng sẽ thăng cấp khi tham gia các trận chiến và chiến thắng. Khi lên cấp, các chỉ số ATK (tấn công) và DEF (phòng thủ) cũng sẽ tăng lên tương ứng.
  Tướng đánh càng nhiều trận thì level sẽ tăng nhanh hơn. Cần chú ý máu và năng lượng của tướng nhé.
  V/ Kết hợp:
  Kết hợp tướng sẽ giúp tướng chính của bạn tăng thêm EXP. Tuy nhiên, tướng kết hợp sẽ bị mất.
  VI/ Thăng chức:
  Các Đoàn Trưởng có thể thăng chức cho tướng nhờ vào “Linh Hồn” và “Năng Lượng”. “Linh hồn” có thể kiếm thông qua nhiệm vụ, tách vật phẩm, mua từ thương nhân Mocyl, tham gia sự kiện ingame, …
  Thứ hạng tướng càng cao, thì chỉ số càng mạnh.
  Khi thăng chức, Tướng sẽ có thể mang thêm nhiều lính hơn.
  VII/ Kỹ năng:
  Các Đoàn Trưởng có thể sử dụng, thay thế hoặc nâng cấp kỹ năng của Tướng để phù hợp trong chiến đấu. Có 2 loại kỹ năng, đó là: kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động.
  VIII/ Tiến Hóa Tướng:
  Đoàn Trưởng có thể Tiến Hóa 3 đời Tướng.
  Có thể Tiến Hóa tướng trong “Học viện Tướng”.
  Sách tiến hóa có thể kiếm trong “Rương báu vật”.
  IX/ Nuôi:
  Đoàn Trưởng có thể dung vật phẩm nuôi tướng để tăng EXP cho tướng, tái tạo và đột biến!
  X/ Huấn luyện Lính:
  Đoàn Trưởng có thể Huấn Luyện Lính để chúng có thể chiến đấu cùng với Tướng. Số lượng lính mang theo tùy thuộc vào cấp bậc cảu Tướng.
  Các chiến binh Dino sẽ chiến đấu cùng với Tướng trong thời gian chiến tranh.

  Ngoài ra, các Đoàn Trưởng còn có thể huấn luyện dân để thu thập đá và năng lượng.


  Drake: Lính cơ bản, có tính cách nghịch ngợm vả vui vẻ. Có thể dùng “Cây công nghệ” để ấp trứng, tăng khả năng và chỉ số của Drake.
  Whelp: Chiến Binh Dino luôn luôn đói ở mọi thời điểm. Sự quan tâm của chỉ huy sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu của Whelp.
  Lizit: Sau khi huấn luyện, lizit có thể thu thập năng lượng
  Nohis: Sau khi huấn luyện, lizit có thể thu thập xu.

  Trưởng Lão Dino

  CÁC TIN LIÊN QUAN