Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Chào các Đoàn Trưởng,

  Trong bản cập nhật v1.0.7.2, trụ sở Dino sẽ mang tới cho các Đoàn Trưởng một loại tài nguyên mới, đó là xu Dino.

   Xu Dino là gì?
  - Xu Dino là một đơn vị tài nguyên mới trong ADVANCE DINO và sẽ có trong bản cập nhật v1.0.7.2   Xu Dino dùng để làm gì?
  - Xu Dino dùng để trao đổi vật phẩm (mảnh ghép tiến hóa tướng đời 2, 3), vé tiến hóa, ... hoặc dùng để đổi các vật phẩm tiêu hao như: nước thánh, đậu thần bí, ...

  - Các Đoàn Trưởng có thể vào Mocyl Shop, mục "Trao đổi" để có thể dùng Xu Dino trao đổi sang vật phẩm mà mình muốn. Tùy vào từng vật phẩm mà sẽ có giá trao đổi Xu Dino khác nhau.

   Làm sao để có Xu Dino?
  - Các Đoàn Trưởng có thể vào Mocyl Shop, mục "Tái Chế", chọn các nguyên vật liệu mà mình có để trao đổi sang Xu Dino. Tùy vào nguyên vật liệu mà quy đổi sang Xu Dino ít hay nhiều.  - Làm nhiệm vụ hàng ngày. Trong bản cập nhật v1.0.7.2, trụ sở Dino sẽ cập nhật thêm phần thưởng là Xu Dino trong nhiệm vụ hàng ngày. Các Đoàn Trưởng nhớ làm nhiệm vụ hàng ngày để thu thập thêm Xu Dino nhé.

  Trưởng Lão Dino

  CÁC TIN LIÊN QUAN