Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Chiến Liên mình đã bắt đầu rồi, Ai sẽ là Liên minh mạnh nhất trong Thế giới Khủng Long? 

  Hãy cùng tham chiến và nhận các phần thưởng hấp dẫn về cho Liên minh của mình & các thành viên ngay nào các Đoàn trưởng!

  HƯỚNG DẪN THAM GIA CHIẾN LIÊN MINH

   

  Chiến Liên minh gồm 3 giai đoạn: Ứng cử > Chuẩn bị > Tham Chiến.  1/ Ứng cử 

  Bắt đầu vào các ngày Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7. Các Liên minh ứng cử tham chiến sẽ được sắp xếp đấu trong vòng 3 tiếng sau ứng cử. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 2 Liên minh nữa để tạo thành 3 Liên minh tham chiến.
  Chỉ có Đoàn trưởng và Phó Đoàn mới có thể tham gia Ứng cử, cần sử dụng Quỹ Liên minh làm phí ứng cử.

  Sau khi tìm trận đấu, quá trình chuẩn bị sẽ diễn ra trong vòng 24 tiếng.

   


  Xem thời gian Ứng cử chi tiết tại "Vùng Đất Rồng"


  Hệ thống chọn ngẫu nhiên 3 Liên minh để tiến hành tham chiến

   


  2/ Chuẩn bị
  Trong lúc chuẩn bị, các người chơi có thể xắp sếp lại thành của mình để tăng phòng thủ.

  Khi Chiến đấu sắp diễn ra, kiến trúc của Chiến Liên minh sẽ được sao chép từ các thành viên trong giai đoạn chuẩn bị này. 

   


  Kiến trúc cuối cùng trước khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc sẽ được dùng làm thành chiếm đóng


  3/ Bắt đầu
  Cuộc chiến bắt đầu! 
  Hệ thống sẽ sao chép kiến trúc của 8 thành viên trong liên minh một cách ngẫu nhiên (bao gồm Trưởng / Phó / và các thành viên đứng đầu). 

  Mỗi thành viên sẽ có 3 cơ hội tấn công trong một cuộc chiến, và chỉ có thể tấn công những thành gần với thành của thành viên đó trong Liên minh. Những thành đang bị tấn công, sẽ không thể bị tấn công nữa. 

   


  Mỗi thành đều sẽ có lượng máu, và các sát thương sẽ được ghi nhận. Thành viên cuối cùng phá thành sẽ chiếm được thành cho Liên minh của mình, thành này sẽ hồi máu và trở thành kiến trúc của thành viên này.

  Những thành khác nhau sẽ mang đến điểm thành tích khác nhau.


   


  Sơ đồ kiến trúc các thành ở giai đoạn bắt đầu chiến đấu (phần màu có thề thay đổi ngẫu nhiên theo màu được phân lúc đầu của Liên minh)

   

  - Mỗi Liên minh sẽ có 8 thành, với số điểm của mỗi thành được phân bố ngẫu nhiên.
  - Vịnh Trung lập ở giữa bản đồ (401) mặc định 10 điểm
  - Vịnh của Đoàn trường ( 101 - 301 - 201 ) mặc định 7 điểm
  - Các Vịnh còn lại phân bố ngẫu nhiên số điểm 5 điểm / 3 điểm / 1 điểm

  Khi tấn công, các Đoàn trưởng chỉ có thể tấn công thành gần với thành cùng màu của Liên minh mình nhất. 
  Ví dụ: từ thành 304 ( lam) , các Đoàn trưởng chỉ có thể tấn công thành 107 ( đỏ) hoặc thành 206 (lục) , không thể tấn công các thành khác.

  Các thành hiện đang bị Tấn công, sẽ không thể tấn công lại lần nữa.

  Nếu tất cả các thành trong Liên minh đều bị chiếm, liên minh sẽ bị đưa trở về thành Vịnh của đoàn trưởng lúc đầu.

  Ví dụ: Liên minh A (lam) sau khi bị chiếm hết tất cả các thành, chỉ có thể bắt đầu Tấn công thành của Đoàn trưởng ban đầu 301 (lam).

  > Điểm tham chiến của Liên minh sẽ được tính bằng cách [Điểm của mỗi thành * thời gian chiếm được].

  Thông tin điểm được tính như sau
  - Các Vịnh thường (bao gồm Vịnh trung lập) : 30 điểm / giờ
  - Vịnh Đoàn trưởng : 120 điểm / giờ

  Ví dụ: 
  Liên minh A (lam) sau khi chiếm được thành 201 (lục) có thành tích 7 điểm và sở hữu thành chiếm được này trong 1 tiếng > số điểm Liên minh ghi được = 7 * 120 = 840 Điểm.
  Liên minh A (lam) sau khi chiếm được thành 203 (lục) có thành tích 5 điểm và sở hữu thành chiếm được này trong 1 tiếng > số điểm Liên minh ghi được = 5 * 30 = 120 Điểm.

  > Các Đoàn trưởng có thể theo dõi thông tin về tình hình chiến đấu / lượng sát thương đã tạo ra ở phần thông tin Chiến Liên minh

   

  PHÁT THƯỞNG

  - Liên minh có điểm cuối cùng cao nhất sẽ thắng trong cuộc chiến Liên minh.
  - Liên minh đứng đầu sẽ nhận được hoàn trả 150% quỹ Liên minh đã dùng để ứng cử, cộng thêm 30% quỹ của 2 Liên minh còn lại.
  - Liên minh về nhì sẽ nhận được hoàn trả 100% quỹ Liên minh đã dùng để ứng cử, cộng thêm 30% quỹ của liên minh hạng ba.
  - Liên minh hạng ba sẽ nhận được 50% quỹ Liên minh đã dùng để ứng cử.

  Ví dụ 
  Lúc đầu mỗi Liên mình dùng 100 Điểm cống hiến để đăng kí tham chiến
  Nếu Liên minh lam giành được hạng Nhất, sẽ nhận được tổng cộng : [ Quỹ dùng để đăng kí (100 + 50)] + [30% * 200] = 210 Quỹ Liên minh

      

  - Bên cạnh đó, tất cả các thành viên đã tham gia chiến Liên minh sẽ nhận được phần thưởng là các Rương báu Liên minh tương ứng . Khi dùng sẽ ngẫu nhiên nhận được điểm cống hiến & Linh hồn.
   

  CÁC TIN LIÊN QUAN