Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Chào các Đoàn Trưởng,

  Một tính năng đặc biệt nữa mà bản cập nhật v1.0.7.2 mang lại đó là cho phép các Đoàn Trưởng có thể tự thiết kế lại kiến trúc công trình của mình theo ba hướng khác nhau.  Với tính năng này, các Đoàn Trưởng sẽ không phải mệt mỏi để thiết kế lại toàn bộ công trình nữa. Bây giờ, các Đoàn Trưởng chỉ việc vào "Tòa Thị Chính" chọn "Điều chỉnh nhanh" sẽ thấy có 3 ô kiến trúc. Trong đó ô đầu tiên là kiến trúc hiện tại của các Đoàn Trưởng. Hai ô còn lại là để các Đoàn Trưởng có thể thiết kế lại kiến trúc của mình. Sau khi thiết kế xong, có thể bấm "Lưu" để lưu lại kiến trúc đó.  Khi muốn đổi sang kiểu thiết kế khác, các Đoàn Trưởng chỉ việc chọn ô kiến trúc mà mình đã thiết kế trước đó. Như vậy với tính năng này sẽ giúp cho các Đoàn Trưởng đỡ tốn thời gian hơn trong việc thiết kế lại toàn bộ kiến trúc của mình.


   

  Trưởng Lão Dino

  CÁC TIN LIÊN QUAN