Hướng Dẫn Trở lại trang - Hướng Dẫn

 • Chào các Đoàn Trưởng,
  Ngoài việc ra mắt loại tài nguyên mới Xu Dino, công trình mới Cây Ngọc và Trứng Dino thì trong bản cập nhật v1.0.7.2 lần này, trụ sở Dino còn mang tới cho các Đoàn Trưởng một loại trang bị mới, dùng để nâng cao sức mạnh cho tướng, đó là Cổ Tự.
  Cổ Tự là gì?
  - Cổ Tự là một trang bị mới ra mắt trong bản cập nhật v1.0.7.2
  - Có 3 loại Cổ Tự:
  a/ Cổ Tự dũng cảm.
  b/ Cổ Tự điều khiển.
  c/ Cổ Tự nhanh nhẹn.

  - Mỗi loại Cổ Tự sẽ có 3 cấp độ: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Tương ứng đó là các đời tướng Dino: đời 1 dùng Cổ Tự cấp 1, đời 2 dùng Cổ Tự cấp 2 và đời 3 dùng Cổ Tự cấp 3.

  Cổ Tự dùng để làm gì?
  - Cổ Tự dùng để tăng sức mạnh cho tướng. Tùy vào cấp độ, loại Cổ Tự mà sẽ có những chỉ số khác nhau. Các Đoàn Trưởng hãy xem bảng thông tin chi tiết các chỉ sổ cộng thêm.
  - Thuộc tính cơ bản:


  - Thuộc tính phát triển (dành cho tướng Dino đời 2)


  - Thuộc tính cao cấp (chỉ dành cho tướng Dino đời 3)


  - Thuộc tính cố định (Thuộc tính cố định cho tướng. Được kích hoạt khi tướng trang bị nó. Nó có thể xuất hiện thông qua tái rèn, nhưng sẽ không thể thay đổi giá trị của nó.)  Làm sao để có Cổ Tự?
  Rèn Cổ Tự: thu thập đủ vật liệu và tài nguyên như hình sau sẽ rèn được Cổ Tự. Cổ Tự rèn được sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên (Dũng cảm, điều khiển và nhanh nhẹn).
  - Công thức rèn Cổ Tự:


  Tái rèn Cổ Tự: Trường hợp các Đoàn Trưởng rèn Cổ Tự nhưng không đúng với mong muốn hoặc không phù hợp với tướng, các Đoàn Trưởng có thể tái rèn lại Cổ Tự đó để nhận thuộc tính khác. Nguyên vật liệu cần để tái rèn Cổ Tự trong hình sau.
  - Công thức tài rèn Cổ Tự:

  - Giao diện tái rèn:   

  Trưởng Lão Dino

  CÁC TIN LIÊN QUAN